Купи Jumpido

Постојана Jumpido лиценца за 1 компјутер * € 249
Данок на додадена вредност (+20%) ** € 50
Вкупно € 299
Купи

* Оваа цена не вклучува Kinect за Windows сензор кој е потребен за играње Jumpido.

** Можно е да се плати без ДДВ ако имате валидна ДДВ идентификација. Ве молиме за повеќе информации да не контактирате.