Контакт

Контакт за Македонија

Добри Јовевски
Одделенски наставник ООУ„Илинден“
Крива Паланка

Тел:
075 258 997
Е-пошта:
dobri.jovevski@gmail.com

Џампидо ООД

Адреса:
Златоврах 34
Софиjа 1164
Бугариjа
Тел:
+359 897 066 216
Е-пошта:
office@jumpido.com
Facebook:
Jumpido Facebook
Twitter:
Jumpido Twitter
LinkedIn:
Jumpido LinkedIn