Събития

Activity info

Какво представлява?

Добър стар двубой! Феи носят задачи по математика, а елфи в долния край на екрана подсказват правилния отговор. Децата трябва да подражават на умните елфи, за да победят!

Activity mechanics

Как се играе?

Всеки елф прави нещо (като например скача или вдига ръка), като до него има изписан отговор. Когато се появи въпросът, децата трябва да решат задачата с един от възможните отговори, като имитират правилния елф. Първият, който отговори, се доближава до заветната победа!

Препоръки

Jumpido в твоето училище!

Download Jumpido Demo