Замахване

Activity info

Какво представлява?

Падат ябълки от небето! Бързо, времето изтича! Върху всяка ябълка има задача. Всичко зависи от това, учениците да работят заедно и да се постараят да има възможно най-много вкусни ябълки по дърветата!

Activity mechanics

Как се играе?

Върху ябълките, които падат, има изписани задачи (като например 5 ? 2 = 3). Има две дървета, като над всяко от тях има надпис с възможен отговор. Когато, замахвайки, удариш ябълката така, че тя да падне върху дървото, над което е изписано "+", ти отговаряш, че 5 + 2 = 3. Обратно, ако замахнеш към дървото с "-", ти отговаряш с "5 - 2 = 3". Когато играем заедно, и двамата трябва да замахнем в същата посока, за да отговорим правилно!

Препоръки

Jumpido в твоето училище!

Download Jumpido Demo